#AEI2021

Έκθεση Φωτογραφίας – Χωρομετρώντας τις μνήμες / Photographic exhibition – Surveying memories

Wednesday, July 7, 2021

20:00

Sponsored by

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 7/7 μέχρι τις 11/7 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

(Φωτογραφική έκθεση του Αδάμου Παπαντωνίου σε συνεργασία με το ερευνητικό πρόγραμμα «Unlocking the Sacred Landscapes of Cyprus» – EXCELLENCE/1216/0362 που  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας).

Η έννοια της μνήμης προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία ένταξης του τοπίου στην κοινωνία αλλά και των μνημείων και των πολιτισμικών γνωρισμάτων στην κοινωνία. Τα αρχαία τοπία υπάρχουν μέσα από δύο διαφορετικές ερμηνείες της «αντίληψης»: στην πρώτη ερμηνεία, η αντίληψη λειτουργεί ως φίλτρο επί του πραγματικού κόσμου, ενώ στη δεύτερη ως διεργασία μέσα από την οποία οι άνθρωποι προσλαμβάνουν τον κόσμο. H αντίληψη δεν μπορεί να παραγνωρισθεί σε κάθε προσπάθεια σύλληψης και ενσάρκωσης των αρχαίων μνημείων και των αρχαιο-τοπίων. Το πρόγραμμα της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου «Οικισμένα και Ιερά Τοπία της Κύπρου» στην Κοιλάδα του Ξερού στην Επαρχία Λάρνακας αναγνωρίζει τη σημασία της αντίληψης και τη διακομίζει στον πραγματικό κόσμο μέσα από τα «φίλτρα» του φωτογράφου και των  αρχαιολόγων.

Ο Αδάμος Παπαντωνίου, σε συνεργασία με το αρχαιολογικό πρόγραμμα έρευνας επιφανείας «Οικισμένα και Ιερά Τοπία της Κύπρου», αποτυπώνει την εμπειρία των αρχαιολόγων στο τοπίο, αλλά και τα μνημεία της αρχαιότητας και του πρόσφατου παρελθόντος στην Κοιλάδα του Ξερού, τα οποία οριοθετούν σήμερα τις συλλογικές (θετικές και αρνητικές) μνήμες. Η έκθεση συνοδεύει το ντοκιμαντέρ «Οικισμένα και Ιερά Τοπία στην Κύπρο: Η Κοιλάδα του Ξερού (Επαρχία Λάρνακας)» του Σταύρου Παπαγεωργίου (Tetraktys Films).

Ευχαριστούμε την  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (Τμ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) για την παραχώρηση των  πινακίδων για την ανάρτηση των φωτογραφιών της έκθεσης

(Photographic exhibition by Adamos Papantoniou in collaboration with the research programme “Unlocking the Sacred Landscapes of Cyprus” – EXCELLENCE/1216/0362, co-funded by the European Regional Development Fund and the Republic of Cyprus through the Research and Innovation Foundation).

The concept of memory is crucial in the process of socialising landscape and naturalising monuments and cultural features. Ancient Landscapes exist through two different understandings of ‘perception’: the first is where perception acts as a filter on the real world, the second as a process through which people understand the world. In any attempt to capture and embody ancient monuments and archaeo-landscapes, perception cannot be ignored. The project of the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus “Settled and Sacred Landscapes of Cyprus” in the Xeros Valley (Larnaka district) acknowledges the importance of perception, mediating it to the real world via the ‘filters’ of a photographer and those of archaeologists.

Adamos Papantoniou, in collaboration with the archaeological surface survey project “Settled and Sacred Landscapes of Cyprus”, captures the experience of archaeologists in the landscape, but also how antique monuments and of the recent past in the valley demarcate (positively or negatively) collective memories today. The exhibition accompanies the documentary “Settled and Sacred Landscapes in Cyprus: The Xeros RiverValley (Larnaca District)” directed by Stavros Papageorgiou (Tetraktys Films).

Graditudes to the CYPRUS PHOTOGRAPHIC ASSOSIATION (Nicosia branch) for providing the panels for the  photographic exhibition.

O Αδάμος Παπαντωνίου αγάπησε τη φωτογραφία στα εφηβικά του χρόνια. Από τότε ξεκίνησε η περιήγησή του στον κόσμο της φωτογραφίας. Επιθυμία του είναι η εξερεύνηση και η σύνδεση του παρόντος και του παρελθόντος. Η φωτογραφία για τον Αδάμο είναι περισσότερα από μία απλή διέξοδος από την καθημερινότητα. Μέσα από τη φωτογραφία, τού προσφέρεται η ευκαιρία της περιπλάνησης και ανακάλυψης της ίδιας του της ταυτότητας και άγνωστων πτυχών του τόπου και των τοπίων.  Η φωτογραφία μπορεί να ταυτιστεί και με την ελευθερία του κάθε φωτογράφου, ερασιτέχνη ή επαγγελματία, στο ταξίδι της περιπλάνησης, της παρατήρησης του κόσμου και της αναζήτησης του τί αξίζει να αποτυπώσει στο πλαίσιο του κάδρου του παντοτινά. Ο Αδάμος Παπαντωνίου έχει παρακολουθήσει μαθήματα φωτογραφίας στη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου και είναι μέλος του Φωτογραφικού Ομίλου Λάρνακας. Έχει οργανώσει με επιτυχία τη φωτογραφική Έκθεση «Οικισμένα και Ιερά Τοπία: Φωτογραφίζοντας για τη Νόσο του Huntington», η οποία φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου (9 Ιουλίου – 31 Αυγούστου 2018).
Adamos Papantoniou is passionate about photography since his adolescence. His desire is to explore and connect the present with the past. Photography is more than just a way out of everyday life routine. He believes that through photography one can grasp the opportunity to wander and discover his own identity, as well as unknown aspects of sites and landscapes.  Photography also provides a window to every amateur or professional towards wandering, observing and searching for a moment worth capturing in eternity. Adamos has attended a photographic course by the Cyprus Photographic Society and is a member of the Larnaka Photographic Society. He has successfully organised the photographic exhibition “Settled and Sacred Landscapes of Cyprus: Images for Huntington’s Disease”, which was hosted at the Cultural Foundation of the Bank of Cyprus (9 July – 31 August 2018).

Κράτηση Θέσης/Book a seat for
Έκθεση Φωτογραφίας – Χωρομετρώντας τις μνήμες / Photographic exhibition – Surveying memories