ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ

Το Βιωματικό εργαστήριο με θέμα ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ  διεξάγεται από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Α.Ε.Ι. AUDIOVISUAL FORUM σε συνεργασία με το Δίκτυο Εταιρικών Σχολείων UNESCO Κύπρου, και με την υποστήριξη  του ΟΝΕΚ και της ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΙΛΜΣ.

Η διάδοση ψευδών ειδήσεων και θεωριών συνωμοσίας εν καιρώ πανδημίας έλαβε τεράστιες διαστάσεις και δημιούργησε ένα νέο πεδίο μελέτης. Στόχος του Έργου είναι να μελετήσει τον βαθμό ενημέρωσης των μαθητών γύρω από το θέμα αυτό και την ικανότητα τους να τις εντοπίζουν. Το Έργο θα ακολουθήσει τόσο ποσοτική μεθοδολογία, όσο και ποιοτική.

 

Για να διαφανούν όσα γνωρίζουν οι μαθητές για το θέμα, θα γίνει βιωματικό εργαστήριο που θα περιέχει δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης και ενημερωτική παρουσίαση καθώς και ερωτηματολόγια πριν και μετά το βιωματικό εργαστήριο. Δείγμα του Έργου θα αποτελέσουν 32 μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης που φοιτούν σε ένα Λύκειο που βρίσκεται εντός της περιφέρειας Τροόδους (αγροτική περιοχή) και ένα της πόλης της Λευκωσίας (αστική περιοχή), ηλικίας 15-16 ετών. Με την ολοκλήρωση του Έργου θα υπάρξει γραπτή αναφορά για τα συμπεράσματα της έρευνας  και μικρής διάρκειας βίντεο που θα παραχθεί στα πλαίσια του για σκοπούς προβολής.

Κράτηση Θέσης/Book a seat for
ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ