ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ

Το Βιωματικό εργαστήριο με θέμα ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ διεξάγεται από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Α.Ε.Ι. AUDIOVISUAL FORUM σε συνεργασία με το Δίκτυο Εταιρικών Σχολείων UNESCO Κύπρου, και με την υποστήριξη του ΟΝΕΚ και της ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΙΛΜΣ.