ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 6Ο ΠΑΙΔΙΑ Στ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Πως να φτιάξω την πρώτη μου  κινηματογραφική ταινία

13 Σεπτεμβρίου @ 09:00
09:00 — 12:00 (3h)

Πολιτιστικό Κέντρο παλιάς Αγλαντζιάς (Πλατεία Κ. Καραολή)