Το προσωπικό της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, θα προσφέρει το βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Ο ρόλος των μελισσών στην διασφάλιση της αειφορίας». Το εργαστήριο θα προσφερθεί από το προσωπικό της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Αθαλάσσας, το οποίο θα το οργανώσει και θα το διδάξει.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά από 6-12 ετών.

12 Σεπτεμβρίου @ 17:00
17:00 — 18:30 (1h 30′)

Εσωτερική Αυλή, Κ.Π.Ε.Ε. ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΘΕΣΗ ΕΔΩ